Volleyball vs. Indiana University - Northwest - Friday, Sept. 14, 2018